program
RAČUN

jednostavan i kvalitetan program za izdavanje Faktura/eFaktura
pregledan interfejs, veliki broj opcija, lak za rad

Besplatan probni period
od 60 dana

Omogućava vam da, BEZ IKAKVIH OBAVEZA, proverite
da li program odgovara vašim potrebama poslovanja

Trudimo se da Vaš
posao bude lakši

Konstantna nadogradnja i unapređivanje
radnog okruženja i praćenje zakonske regulative

O programu
RAČUN

jednostavan, pregledan i funkcionalan čak i u besplatnom probnom periodu
od 60 dana, program koji će Vam omogućiti da brzo i efikasno radite svoj
posao i pružiti Vam priliku da više vremena uživate u životu.
Konstantnom nadogradnjom i unapređivanjem radnog okruženja potrudili
smo se da Vaš posao bude još lakši. Odaberite kupca, dodajte robu i/ili usluge u željenoj količini i štampajte.
Jednostavnije ne može. Program Račun je savršen alat za Vas!
Uz nekoliko elegantnih modela za štampu računa po vašem ukusu obezbeđujemo Vam
da program uvek bude usklađen sa zakonskom regulativom. Proverite...Verzije
Programa

Da bi programi bili savršeni potrebno je vreme.
Posvećeno radimo na tome da svakom novom verzijom programa idemo u korak sa zahtevima
koje nameće poslovanje, usavršavamo postojeće i uključujemo nove opcije,
na zadovoljstvo mnogobrojnih korisnika.

 • Verzija 3.46:

  - aktivirana opcija avansnih racuna i povezivanje konacnog racuna sa avansnim
  - dugme "servis eRacun" se ne pojavljuje na pregledu stampe racuna iz prethodnih godina
  - ukinuta je opcija Agencijski mod
  - novu firmu moze otvoriti samo registrovani korisnik
  - omogucena stampa spiska firmi
  - kod brisanja racuna formiju se rezervni fajlovi (korisnik ne moze samostalno vratiti obrisane racune)
  - kod otvaranja nove poslovne godine mora se uneti sifra, ako nova godina nije tekuca godina

 • Verzija 3.45:

  - ispravljen problem preklapanja teksta porudzbenice/ugovora sa prethodnim redom
  - ispravljeno sortiranje kolicina na ulazu robe
  - tabela uporednog pregleda licenci uskladjena sa novim licencama
  - ako tekst klauzule sadrzi samo prazne redove, klauzula se ne stampa
  - nova opcija za automatsko pravljenje storno racuna od aktuelnog racuna
  - opcija da se stampa tekst RACUN - ESIR PRILOG ako je na racunu unet PFR broj
  - uskladjene labele Prodavac/Kupac/Dokument u skladu sa SEF dokumentom
  - povecan broj karaktera u nazivu firme i nazivu kupca na racunima na 100 karaktera (50+50)
  - kod sortiranja pregleda racuna/predracuna/otpremnica po kupcu ili po datumu dodatno se sortira i po broju racuna

 • Verzija 3.44:

  - prenos racuna, predracuna, otpremnica i kupaca u drugu firmu
  - poziv SEF pregleda salje i broj racuna (ako ga ima)
  - promena protokola za registraciju programa (za korisnike koji su imali problema sa aktivacijom licence)
  - promenjena putanja za poziv online predracuna

 • Verzija 3.43:

  - prosiren broj mesta za korisnicko ime i lozinku za slanje elektronskih racuna
  - dodate nove kategorije poreskih oslobodjenja
  - proverava se postojanje servisa eRacun prilikom pokretanja programa
  - poziv pregleda SEF podataka u meniju pregleda racuna
  - ispis poruke gde se pokreće SEF pregled

 • Verzija 3.42:

  - odabir tipa poreskog oslobodjenja
  - prosirena mejl adresu kupca na 50 karaktera
  - polja za unos broje porudzbenice i ugovora
  - izmenjen algoritam za ispis labele "Ukupno" na totalu stavki
  - dozvoljen upis negativnog broja dana u valuti
  - provera strukture baza podataka kroz meni Odrzavanje

 • Verzija 3.41:

  - automatsko dodavanje i ispis vodecih nula na JBKJS broj
  - na unosu podataka o kupcu "prosireni unos" je predefinisana opcija
  - na prosirenom unosu podataka o kupcu kod kontakta kupca je dodat opis da je predviđen za e-mail
  - na spisku kupaca dodata je adresa i maticni broj
  - dodata je opcija izvoza spiska kupaca

 • Verzija 3.40:

  - omogućen upis JBKJS broja kupca
  - aktivirana opcija slanja eRačuna

 • Verzija 3.39:

  - provera da li je otvorena nova poslovna godina se radi na pregledu spiska racuna
  - opcija za prenos racuna i otpremnica iz stare godine u novu, ako su pogresno knjizeni
  - knjiga izdatih racun i rekapitulacija racuna uskladjeni sa poreskim oslobodjenjem na racunu
  - novi link za informacije za uplatu licence
  - upozorenje pre stampe dokumenta kad dokument nema stavke
  - priprema programa za izdavanje elektronskih racuna
  - optimizacija programskog koda

 • Verzija 3.38:

  - kad je korisnički font na racunima veći od 8 tekst roka i valute plaćanja prelama se u dva reda
  - na štampi reda računa, kod artikala sa opisnim nazivom, štampa se minimum jedan red u situacijama u kojima je artikl označen da je opisni, a nije unet opis
  - informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na HARD office web stranu
  - preuzimanje računa sa HARD office servera
  - usklađen uporedni pregled licenci sa novim modelom licenciranja programa
  - ispravljen ispis o statusu programa dok se proverava licenca
  - vraćene funkcionalnosti računa koje su bile privremeno blokirane radi provere statusa
  - smanjeno vreme konekcije na FTP server radi provere licence i nove verzija
  - ispravka na izveštaju Rekapitulacija po robi za uneta dokumenta
  - gramatičke ispravke na formi računa

 • Verzija 3.37:

  - informacije o uskladjenosti programa sa zakonskom regulativom izdavanja e-racuna (tekst se iskljucuje nakon klika na isti)
  - stampa racuna bez pecata i potpisa, sa jedinstvenim identifikatorom, sad je predefinisano ukljucena (korisnik moze iskljuciti tu opciju u podesavanjima)
  - dodatne kontrole i upozorenja korisniku ako je program instaliran ili kopiran u sistemski folder ili u folder u kojem program nema prava citanja/pisanja
  - ispravka kod formiranja poziva na broj po modelu 97 kod stampe racuna na vise strana
  - isptavka ispisa iznosa za placanje racuna za iznose preko 99,999,999.99
  - ispravka nedostatka YU fonta na stampi pojedinih dokumenata
  - omogucena pretraga kupaca po PIB-u, u polju "Naziv kupca", tokom unosa racuna
  - na stampi KIR ispravljen redosled stampe ako ima vise racuna u istom danu (spisak se dodatno sortira po broju racuna)
  - na stampi racuna ispisuje se broj tekuceg racuna u tekstu klauzula racuna u delu "Molimo Vas da obavezu po ovom..."
  - dodatne kontrole kod otvaranja nove poslovne godine
  - nakon potvrde odabranog artikla ukida se filter pretrage nad artiklima (ako je bio aktivan)

 • Verzija 3.36:

  - pretraga robe/usluga na unosu racuna sa Ctrl+F
  - odabir robe/usluga na unosu racuna pritiskom na Enter na spisku robe/usluga
  - potvrda pre brisanja svih stavki na unosu racuna
  - ako su cena bez pdv-a i cena sa pdv bez decimala i cena sa rabatom se stampa bez decimala
  - poziv na broj po modelu 97
  - povecan iznos uplate po racunu i uplate kupca na iznose do 999,999,999.99
  - povecan ispis salda na kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
  - povecan ispis salda na zbornoj kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
  - SMS aktivacija licence zamenjena telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)

 • Verzija 3.35:

  - dadat unos i stampa maticnog broja firme i kupca (uskladjivanje sa izmenama Zakona o trgovini)
  - nova opcija na unosu racuna (desni klik na tabelu stavki) "saberi iste" stavke na racunu ako su isti sifra, cena i rabat
  - mogucnost izrade predracuna sa poreskim oslobodjenjem
  - ispravljen problem koji je nastajao sa iznosom placanja kada je racun sa poreskim oslobodjenjem, a roba sa stopom PDV 0%
  - obracun stanja zaliha se radi sa vise decimala (zbog preciznosti zalihe kod korisnika koji rade sa kolicinama sa vecim brojem decimalnih mesta)
  - preporucena valuta placanja kod kupaca
  - posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku

 • Verzija 3.34:

  - optimizacija u upravljanju bazama podataka za unapredjenje stabilnosti programa
  - ucitavanje adekvatnog spiska nakon prvog klika korisnika na odabranu opciju
  - automatska online aktivacija licence (ako je ostalo vise od 30 dana na HARDoffice FTP serveru)
  - na spisku kupaca ucitava se polje Naziv 2
  - pretraga kupaca u racunu i na spisku kupaca po polju Naziv 2
  - mogucnost promene poslovne godine nakon isteka licence
  - korekcija labela za korisnike iz Hrvatske
  - izmene u proracunu prelamanja strane na stampi racuna
  - vizuelne promene osnovnog menia
  - program vise ne cita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
  - informacija o preuzimanju racuna u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
  - pretraga artikala po filteru na unosu artikala na racun
  - podesavanja vezana za informaciju o arhiviranju programa i podataka

 • Verzija 3.33:

  - omogucen unos/snimanje sablona razlicitih klauzula za vise firmi
  - rekapitulacija po robi na racunima, predracunima i otpremnicama po datumu i od broja do broja
  - informacija korisniku programa ako arhiva podataka nije radjena vise od 30 dana
  - za korisnike iz Crne Gore promena stope PDV sa 19% na 21%
  - korekcija prikaza racuna sa oslobodjenjem na spisku i kartici kupca
  - zbirna kartica kupaca po filteru

 • Verzija 3.32: (2017)

  - opcija ispisa jedinstvenog identifikatora i zakonske regulative za racune bez pecata i potpisa
  - promena teksta zakonske regulative za racune bez pecata i potpisa od strane korisnika
  - ispravljen ispis teksta zaglavlja otpremnice kod otpremnica na vise stampanih strana
  - ispravljen ispis podataka o licu koje je predalo otpremnicu
  - na stampi spiska kupaca stampa se i PIB kupca
  - kolona vrednost stampa se u skladu sa odabranom kolonom cene
  - ispravljeno pogresno stampanje mesta izdavanja umesto mesta racuna u specificnoj kombinaciji programskih podesava
  - ispravljeno ucitavanje klauzula novog racuna u radu sa vise firmi u mreznom okruzenju

 • Verzija 3.31:(2017)

  - omogucen unos pojedinacne kolicine do 99 miliona
  - opis u zaglavlju KIR prilagodjen regionu
  - ispravljeno: otpremnice se nisu ucitavale nakon dvoklika na brzom pregledu
  - korisnicki format kolona za stampu otpremnice
  - rekapitulacija otpremnica
  - informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
  - validacija podataka o firmi prilikom aktivacije licence
  - ispravljeno: problem sa sortiranjem stavki racuna klikom na poslednju kolonu bez podataka
  - optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

 • Verzija 3.30:(2017)

  - prilikom brisanja stavke racuna pogresno je racunat prikaz salda racuna na ekranu ako je obrisana stavka imala razlicitu stopu poreza od trenutno odabrane stavke na spisku robe/usluga
  - dok se ucitavaju podaci nije moguce aktivirati drugu akciju u programu
  - provera da li je otvorena nova poslovna godina i informacije o proceduri otvaranja
  - upit slanja error fajla na HARD office FTP server kao opcija u podesavanjima

 • Verzije 3.29 - 2.05: (2016...)

  Da vas ne razočaramo, kad ste već imali strpljenja i čitali sve ovo ovako daleko unazad! Sve informacije o starijim verzijama možete pronaći u programu, opcija Pomoć > Informacije u programu

Uslovi korišćenja programa

Šta dobijate uplatom licence: Da ne bude zabune - objasnićemo sve...

Sva Autorska Prava zadržava firma HARD office.
Program dostupan za preuzimanje na ovom sajtu je vlasništvo firme HARD office i zaštićen je Zakonom o Autorskim pravima.
Vi imate pravo korišćenja, ali niste ovlašćeni za distribuciju, prodaju, iznajmljivanje ili pozajmljivanje programa.
Hvala što se interesujete za HARD office programe!

OPŠTI USLOVI

 • Korisnik, plaćanjem godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.
 • Iskazane cene se odnose na svaku instalaciju programa koja koristi svoje (nezavisne) baze podataka.
 • Cene licence se odnose na 1 do 5 instalacija programa odnosno nezavisnih baza podataka.
 • Preko 5 instalacija cena licence se posebno dogovara.
 • Ako instalirate program na jednom računaru i pristupate mu putem lokalne mreže sa, recimo tri računara, plaćate samo jednu licencu.
 • Ako instalirate program na jednom računaru u dva različita foldera plaćate dve licence.

LICENCE

OSNOVNA GODIŠNJA LICENCA

 • Korisnik, plaćanjem OSNOVNE godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.

 • STANDARD GODIŠNJA LICENCA

 • Korisnik, plaćanjem STANDARD godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.
 • Korisnik ostvaruje pravo na podršku do nivoa fer poslovanja.

Korisnici programa
RAČUN

Na listi je deo naših zadovoljnih korisnika. Zbog optimizacije stranice i bojazni da nekog ne preskočimo, napravili smo nasumični odabir korisnika koji će prezentovati neku oblast.
To su korisnici koji već dugi niz godina koriste program za izdavanje računa, ali i oni koji su od skoro počeli sa korišćenjem.
Ako poznajete nekoga od njih, biće nam zadovoljstvo da čujete njihove komentare i sigurni smo da će i vaše fakture biti proizvod našeg programa dugo godina.

 • Korisnici iz Vojvodine

  ANČI KOLAČI [Pančevo], DIAMANT [Bajmok], TWO GUARDIANS [Bač], TREND 1992 [Bečej], ORIGO [Bezdan], GRAFO-TRADE [Indjija], BEOKUL VIP [Kula], VAZARI [Novi Sad], UNICAR [Zrenjanin], TEHNOMED SOLUTIONS [Temerin]

 • Korisnici iz Beograda i okoline

  ASTUTA [Zemun], TONER EXPRESS [Obrenovac], TABURENCE [Vinča], SACCUS [Beograd], WALL-PAPER 8 [Vrčin], EVROLEND [Beograd], ROMA HOUSE [Beograd], TGB GROUP [Leštane], PROEXPERTS PLUS 2023 [Sremčica], SST TRANSPORT [Ugrinovci]

 • Korisnici iz ostalih regiona Srbije

  ZIB-TRADE [Požega], KOMETA [Arilje], MOMENT [Velika Plana], LIDER-TOTAL [Vranje], ICE POWER [Aleksandrovac], TRAMONTANA [Ub], ELEKTROSERVIS DEMI [Dimitrovgrad], AGENCIJA BIRO G [Koceljeva], KING-FISH [Mršinci], OREON [Aleksinac] ZIB-TRADE [Požega], KOMETA [Arilje], MOMENT [Velika Plana], LIDER-TOTAL [Vranje], ELEKTROSERVIS DEMI [Dimitrovgrad], AGENCIJA BIRO G [Koceljeva], OREON [Aleksinac]

Korisnici programa
RAČUN

Na mapi su obeležena mesta u kojima je registrovan
minimum jedan korisnik programa.

Kontakt podaci


E-mail

podrska@hardoffice.rs
office@hardoffice.rs


Telefon

023 600 200
radno vreme: 09:00-17:00


Adresa

HARD office
Carice Milice 1
Zrenjanin